D.E. TekniQ om solceller

D.E. TekniQ satte sidste år over 200 anlæg op på de private danske hjem, men efter de nye regler er det blevet langt mere attraktivt for virksomheder og landbrug, at investere i solcelleanlæg end det var under de tidligere regler, idet der nu er mulighed for at opnå betaling på 130 øre/kWh for solgt elektricitet.

– i nogle tilfælde er det endda mere end du betaler for elektriciteten nu, og under alle omstændigheder, mere end der nogensinde tidligere er blevet betalt for solcellestrøm.

Hvor meget solcellestrøm kan du selv bruge?
Egen-forbrugsandelen af solcelleanlæggets produktion, har stor betydning for den samlede økonomi i dit kommende solcelleanlæg. Derfor er det en rigtig god idé, at få dannet et overblik over, hvor stor en egen-forbrugsandel du kan opnå, inden du træffer den endelige beslutning om solcelleanlæggets størrelse.

Vi hjælper gerne med, at finde frem til, hvor stor en del af den producerede strøm fra solcelleanlægget, du kan forbruge i samme time, som den produceres.

Din egenforbrugsandel

Vi benytter os af egenudviklede værktøjer til, at estimere din egenforbrugsandel, enten ud fra timedata fra dit el-selskab (eller anden aktør), eller via datalogning direkte på din adresse, i tilfælde hvor timedata ikke er tilgængelige.

Informationsvideo

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, med at finde frem til din egen-forbrugsandel inden du investerer i et af vore solcelleanlæg.

Solceller til erhvervslivet

Stort elforbrug i dagtimerne = stor besparelse med solcelleanlæg
Med et solcelleanlæg på taget af din virksomhed, med stort elforbrug i dagtimerne, kan der ofte opnås en kæmpe besparelse på elregningen, idet solcellerne producerer strøm i netop de timer, hvor du bruger allermest strøm på fx lys, ventilation og computere. Samtidig med at der kan opnås en stor besparelse på strømregningen, kan et solcelleanlæg også bruges til at opnå en grøn profil for virksomheden.

Komfort- eller processtrøm?
Uanset om du vil dække komfortstrøm eller processtrøm, vil det oftest være en ganske fornuftig investering med et solcelleanlæg. Vi arbejder løbende på at udvikle værktøjer til at beregne, hvordan du opnår den største besparelse med et solcelleanlæg i din virksomhed. For at opnå den korrekte beregning på netop din virksomhed, er det derfor vigtigt, at du kender din præcise elpris. Elprisen kan ikke altid læses direkte på elregningen, da fx processtrøm betales med den fulde pris, hvorefter dele af afgifterne tilbagebetales. Spørg altid din revisor, hvis du er i tvivl om den reelle strømpris.

Vælg en erfaren samarbejdspartner
Det er altid vigtigt at vælge en erfaren samarbejdspartner, når der skal monteres et solcelleanlæg. Vi har udført mere end 200 anlæg og har stor erfaring både med salg, projektering og opsætning af solcelleanlæg på mange forskellige tagtyper.

Få mere at vide om solcelleanlæg til virksomheder
Kontakt D.E. TekniQ enten via link til kontaktformular eller på telefon 86 66 77 00 for en uforpligtende gennemgang af mulighederne for solceller og dertilhørende besparelse i netop din virksomhed. Du kan naturligvis også læse mere om teknikken bag solcelleanlæg, som kører med det unikke poweroptimizer system fra firmaet SolarEdge her. Poweroptimizer systemet optimerer udbyttet fra de enkelte paneler, således at variationer i paneler og eventuelle skygger påvirker produktionen mindst muligt.

Solceller til private

Priser på solcelleanlæg kan variere meget, men vi sørger for at have et fornuftigt tilbud klar til dig.

Hos os kan du være sikker på gode priser og høj kvalitet.

Med adskillige års erfaring i branchen vil vi kunne hjælpe dig med en god og professionel installation af anlægget.

Kundetilfredshed betyder meget for os, så derfor kommer kvalitet, fornuftige priser og kundeforståelse altid i første række. Det er dette fokus der altid har og vil resulterer i høj kundetilfredshed hos vores kunder.

Er du interesseret i at vide mere om os og vores assistance kan du finde kontaktoplysninger ved at trykke på linket herunder.

Solceller til landbruget

Store sydvendte tagflader – perfekt for solcelleanlæg
Mange landbrug har store uudnyttede tagarealer, hvor solcelleanlæg vil kunne etableres så billigt, at salg af strømmen til 130 øre/kWh vil give en langt bedre forrentning end med de tidligere regler, hvor man kombinerede eget forbrug med salg til net til kun 60 øre/kWh.

Jordbaserede solcelleanlæg
Vender tagfladerne ikke mod syd, eller kan de af andre grunde ikke anvendes til solcelleanlæg, er der også mulighed for at etablere jordbaserede solcelleanlæg, som rent investeringsmæssigt er en lidt dårligere idé. Jordbaserede solcelleanlæg kræver naturligvis en del plads, modsat tagmonterede solcelleanlæg, som jo blot optager arealer, som ikke har andre anvendelsesmuligheder.

Vælg en erfaren samarbejdspartner
Ved installation af solcelleanlæg i forbindelse med landbrug, hvad enten det drejer sig om tagbaserede eller jordbaserede løsninger,

er det naturligvis vigtigt, at arbejdet bliver udført forsvarligt og effektivt. Vi har erfaring med montage af anlæg i alle størrelser på mange forskellige tagtyper samt naturligvis også fritstående / jordbaserede solcelleanlæg. Vi har udført over 200 solcelleanlæg.

Få mere at vide om solcelleanlæg i landbruget
Kontakt D.E. TekniQ enten via mail eller på telefon 86 66 77 00 for en uforpligtende gennemgang af mulighederne for solceller og dertilhørende besparelse for netop dit landbrug. Du kan naturligvis også læse mere om teknikken bag solcelleanlæg, som kører med et unikt poweroptimizer system fra firmaet SolarEdge. Poweroptimizer systemet optimerer udbyttet fra de enkelte paneler, således at variationer i paneler og eventuelle skygger påvirker produktionen mindst muligt.