D.E. TekniQ om varmepumper

D.E. TekniQ hjælper dig med at finde den rigtige løsning, som passer netop til dit hus og dine behov.

Spar op til 60% på dine varmeudgifter
Der er flere typer varmepumper at vælge mellem, men groft sagt kan de opdeles i 3 typer.

luftluft

Luft/luft varmepumpe
Er den foretrukne løsning til sommerhuset og huse med elvarme.

luftvand

Luft/vand varmepumpe
Er en god erstatning af olie- og gasfyr ved forbrug op til ca. 3000l olie.

jordvarme

Jordvarme
Er en god løsning ved større varmeforbrug.

Pressemeddelelse – “Et år med en varmepumpe”

Tilskud til varmpumpe

Lige nu er det særligt attraktivt at skifte til varmepumpe pga. tilskud til elprisen. Dette vil typisk give en tilbagebetalings tid på cirka 6 år.

varmepumpe

Valg af leverandør

Vi har gennem årene leveret mere end 100 varmepumpeanlæg, til tilfredse kunder, som har glæde af billig og miljørigtig varme. Vi har endvidere KMO godkendelse til montage af varmepumper, samt en specialuddannet og certificeret el-installatør til opgaven.

Informationsvideo

Se en kort informationsvideo omhandlende varmepumper.

Lavere elafgift fra 2013

Lavere el-afgift fra 2013 gør varmepumper mere attraktive. Med el-afgiftsnedsættelsen bliver jordvarme op til 3.000 kroner billigere årligt, hvilket betyder, at de fleste kan halvere varmeregningen, hvis det gamle oliefyr bliver skiftet ud med en ny varmepumpe.
Afgiftsnedsættelsen gælder helårshuse med et forbrug over 4.000 kWh om året. Sommerhuse er således ikke omfattet af nedsættelsen.

Fra næste år bliver afgiften for elvarme- og varmepumpekunder sat ned med 36,8 øre per kWh. Dvs. en reduktionen på sammenlagt 51,55 øre per kWh, da el-opvarmede huse allerede har en reduktion på 14,57 øre per kilowatt-time. Det skal ses i forhold til en kilowattpris på typisk godt 2 kr. Det betyder en samlet besparelse mellem 2.200 kr. og 3.000 kr. for et parcelhus på mellem 90-180 m2 med et jordvarmeanlæg eller en varmepumpe af typen luft til vand.

Besparelse med jordvarme
Især for husstande, der i dag opvarmes med oliefyr, er der store besparelser i at investere i en varmepumpe. Det viser beregninger, som Dansk Energi har lavet. En oliefyrsejer kan faktisk give sig selv en julegave på knap 90.000 kroner ved at skifte til jordvarme. Den årlige varmeregning for en varmepumpe, der driver jordvarmeanlægget, bliver markant lavere på grund af afgiftsnedsættelsen. Og det ender med at blive ca. 13.000 kr. billigere om året i forhold til driftsudgifterne til et oliefyr.

Udgiften til at opvarme et hus på 130 m2 falder fra ca. 23.000 kr. med oliefyr til lidt under 10.000 kr. om året med varmepumpe. Regnestykket går ud fra, at jordvarmeanlægget koster 126.500 kr. og skal finansieres med et 5 % lån. Et jordvarmeanlæg koster i dag typisk 126.500 kr. til et hus på 130 m2, mens en varmepumpe af typen luft til vand typisk koster 97.000 kr.

I varmepumpens levetid, som er lavt sat til 15 år, sparer husejeren op til cirka 180.000 kr. i varmeregning ved at skifte til varmepumpe fra oliefyr. Holder varmepumpen i 20 år, er besparelsen helt op mod 240.000 kr., forudsat at man ikke skal låne pengene til varmepumpen.

Besparelsen bliver omtrent det halve, hvis anlægget skal lånefinansieres. Det er dog ikke alle boligejere, der kan spare halvdelen eller mere på varmeregningen. For det første skal huset ligge uden for et fjernvarmeområde, og for det andet skal huset i forvejen være godt isoleret.

Derudover skal huset være egnet til jordvarme. Dvs., at radiatorerne i huset skal have en vis overflade, og varmtvandsrørene må ikke være for tynde. Forklaringen er, at temperaturen i vandet i centralvarmeanlægget i huset er lavere ved jordvarme. I ældre huse (fx 1950’erne) er hele anlægget måske indstillet til en vandtemperatur på 70 grader. Med så høj en vandtemperatur behøvede anlægget ikke dimensioneres så stort, fordi der var masser af energi i den smule vand, der flød rundt. Men det går ikke i sammenhæng med jordvarme eller luft til vand-varmepumpe, hvor vandet skal cirkulere meget hurtigere og igennem større radiatorer. “Så man skal regne med at gå fra høj til lav temperatur på vandet og få det eksisterende anlæg vurderet, om det er egnet til jordvarme”, siger Richard Schalburg til Politiken, der er chefkonsulent i Dansk Energi. Ifølge Dansk Energi er varmen fra jordvarme og fra jord- til vand-varmepumper næsten jævnbyrdige økonomisk. Sidstnævnte er ikke så effektiv, men til gengæld billigere og kræver ikke opgravning af hele haven. Kilde: Dansk Energi

Besparelse med varmepumpe luft til vand
Med en varmepumpe ser regnestykket noget anderledes ud. Der er regnet med en varmepumpe med en virkningsgrad på 3. Det vil sige, at man får 3 kilowatt ud af varmepumpen for hvert kilowatt, der bruges. “En liter olie svarer til 10 kilowatt-timer. Med en virkningsgrad på 80 pct. vil der være behov for 16.000 kilowatttimer fra varmepumpen for at modsvare energien fra oliefyret. Det vil sige, at der skal bruges 5.333 kilowatt-timer til en pris af 1,54 kr.,” forklarer Johan Lorentzen, energirådgiver hos Energitjeneste Bornholm til EPN. Kilowattprisen er udregnet for Bornholm. Her er prisen 2,06 kr., og herfra skal trækkes reduktionen på 51,55 øre. “Det giver en samlet varmepris på 8.213 kr. Det er langt mindre end halvdelen af de godt 22.000 kr. for olieregningen.

Læs vores varmepumpe datablad her