D.E. TekniQ om GPS-sporing

D.E. TekniQ tilbyder en smart måde at genfinde sine mest kostbare ejendele, hvis uheldet skulle være ude. Sporingsenheden Mtrack fra Dan Kontrol A/S er med sin unikke teknologi en revolution inden for overvågning og genfinding af værdier, der kan flyttes – og dermed stjæles.
Enheden er forsynet med hele tre forskellige systemer, der lokaliserer den stjålne genstand og opgiver positionen til vores døgnbemandede kontrolcentral.

Mtrack er en ekstra effektiv – og dermed ekstra sikker – sporingsenhed, der er baseret på en kombination af GPS-satellitter, GSM-mobilpositionering og UHF-radioteknologi. Dermed er det muligt at spore stjålne eller bortkomne værdier hurtigt og effektivt – også på steder hvor traditionelle systemer må give op.

Forsøges en stjålen bil fx gemt i en container, et lastrum, en parkeringskælder eller en garage uden for GPS-satellitternes rækkevidde, vil pejling og angivelse af positionen ske ved hjælp af GSM-mobiltelefonmasterne og UHF-radiobølger.

Mtrack kan lokalisere stjålne eller bortkomne enheder, uanset hvor de befinder sig i hele Europa. Positionen angives med præcise koordinater på et elektronisk landkort. Helt præcist kan et tracking-forløb foregå som følger:

 • GPS-signaler sender køretøjets position og koordinater, der markeres på landkortet
 • GSM-systemet sikrer at positionen kan findes via mobiltelefonmasterne
 • UHF-systemet sender radiosignaler til en pejleenhed

Politiet eller andre relevante myndigheder kan alarmeres og dirigeres til positionen, sikre den stjålne genstand og opbevare den i deres varetægt, indtil ejeren afhenter den.

Dan Kontrol A/S har egen alarmcentral godkendt af Rigspolitiet og certificeret til håndtering af både materiel- og personalarmer. Centralen har 24-timers bemanding.

Mtrack udsender først signaler, når den aktiveres i forbindelse med et tyveri. Da enheden samtidig er meget kompakt og diskret, er den er yderst vanskelig for en tyv at opdage og demontere både ved fysisk afsøgning af bilen og ved anvendelse af elektronisk måleudstyr.

GPS-sporing til erhverv, landbrug og private

D.E. TekniQ tilbyder en smart måde at genfinde sine mest kostbare ejendele, hvis uheldet skulle være ude. Sporingsenheden Mtrack fra Dan Kontrol A/S er med sin unikke teknologi en revolution inden for overvågning og genfinding af værdier, der kan flyttes – og dermed stjæles. Enheden er forsynet med hele tre forskellige systemer, der lokaliserer den stjålne genstand og opgiver positionen til vores døgnbemandede kontrolcentral.

Mtrack er en ekstra effektiv – og dermed ekstra sikker – sporingsenhed, der er baseret på en kombination af GPS-satellitter, GSM-mobilpositionering og UHF-radioteknologi.
Dermed er det muligt at spore stjålne eller bortkomne værdier hurtigt og effektivt – også på steder hvor traditionelle systemer må give op.

Forsøges en stjålen bil fx gemt i en container, et lastrum, en parkeringskælder eller en garage uden for GPS-satellitternes rækkevidde, vil pejling og angivelse af positionen ske ved hjælp af GSM-mobiltelefonmasterne og UHF-radiobølger.

Mtrack kan lokalisere stjålne eller bortkomne enheder, uanset hvor de befinder sig i hele Europa. Positionen angives med præcise koordinater på et elektronisk landkort.

Helt præcist kan et tracking-forløb foregå som følger:

 • GPS-signaler sender køretøjets position og koordinater, der markeres på landkortet
 • GSM-systemet sikrer at positionen kan findes via mobiltelefonmasterne
 • UHF-systemet sender radiosignaler til en pejleenhed.

Politiet eller andre relevante myndigheder kan alarmeres og dirigeres til positionen, sikre den stjålne genstand og opbevare den i deres varetægt, indtil ejeren afhenter den.

Dan Kontrol A/S har egen alarmcentral godkendt af Rigspolitiet og certificeret til håndtering af både materiel- og personalarmer. Centralen har 24-timers bemanding.

Mtrack udsender først signaler, når den aktiveres i forbindelse med et tyveri. Da enheden samtidig er meget kompakt og diskret, er den er yderst vanskelig for en tyv at opdage og demontere både ved fysisk afsøgning af bilen og ved anvendelse af elektronisk måleudstyr.

Enheden tilbyder følgende:

 • Forsynet med GPS-, GSM- og UHF-modul
 • Kan skjules i bilen på få minutter
 • Indeholder sabotagealarm, der giver besked til alarmcentralen, hvis nogen forsøger at demontere enheden
 • Nøjagtighed ned til 1 meter
 • Meget kompakt og diskret (125 mm x 70 mm)
 • Programmerbar alarm, hvis køretøjet flyttes uden tilladelse
 • Fås som fast monteret eller mobil enhed
 • Batterilevetid på 4 år afhængig af konfiguration
 • Batterialarm når batteriet trænger til udskiftning
 • Udsender først signal, når enheden aktiveres
 • Fungerer i modsætning til GPS-baserede sporingsenheder også på objekter skjult i en container, garage eller kælder

Vi leverer genfindingssystemer til:

 • Biler
 • Entreprenørmaskiner, traktor
 • Værdi- og pengetransporter
 • Tyveriplagede objekter, fx kabeltromler, designermøbler, musik-og tv-anlæg etc.

Mtrack kan let monteres/gemmes på selv små maskiner, og med en genfindingsprocent på 98 % på verdensplan (100 % i DK) er det et rigtigt godt produkt til genfinding af objekter.

Pris: 3.495 kr. ekskl. moms (GPS-enhed med batteri og Simkort)
Pris: 495 kr. ekskl. moms (fjernbetjening til aktivering af rystesensor)

Abonnements pr. måned: 89 kr. (overvågning og GSM simkort)